Prijavi se

Upravljanje računom

Popust za prvu kupovinu na Buvu.hr 4 € *

* Popust možete primijeniti na narudžbe vrijednosti 30 € i više
 
 

Uvjeti poslovanja

I. Uvodne odredbe

Ovi uvjeti poslovanja detaljnije definiraju i navode prava i obveze prodavatelja i kupca u sklopu ugovornih odnosa sklopljenih putem internetske trgovine www.buvu.hr. S ovim uvjetima poslovanja kupac ima priliku upoznati se prije slanja svoje narudžbe te je na iste dostatno unaprijed obaviješten. Kupac slanjem svoje narudžbe potvrđuje, da se sa ovim uvjetima poslovanja upoznao i sa njima se slaže.

Ovi uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu samo „uvjeti poslovanja“) obrađeni su u skladu s odredbama zakona br. 89/2012 Zb., Građanskog zakonik, pročišćeni tekst (u daljnjem tekstu samo „Građanski zakonik“) i zakona br. 634/1992 Zb., o zaštiti potrošača, pročišćeni tekst propisa.

Prodavatelj i vlasnik internet trgovine www.buvu.hr je Postershop s.r.o., MB: 24259896 upisano u Obrtnički registar u Pragu 4, Republika Češka. Mjesto izvršenja svih ugovornih odnosa je Na Košince 106/3, 180 00 Prag – Libeň, Republika Češka.

U skladu s čl. 1827. prodavatelj će kupcu koji je potrošač dostaviti verziju uvjeta poslovanja putem e-maila.

Svi ugovorni odnosi uređeni su zakonskim propisima Republike Češke.

II. Definiranje pojmova

 • Potrošački ugovor – ugovor o kupoprodaji, ugovor o izvršenju, eventualno drugi ugovori prema Građanskom zakoniku, ukoliko su ugovorne strane na jednoj strani potrošač te na drugoj strani prodavatelj.
 • Potrošač (kupac) – je fizička osoba koja tijekom sklapanja i ispunjavanja ugovora ne pregovara u sklopu svoje poslovne ili druge poduzetničke djelatnosti ili u sklopu samostalne radnje svoga zanimanja.
 • Kupac koji nije potrošač – je fizička osoba koja tijekom sklapanja i ispunjavanja ugovora pregovara u sklopu svoje poslovne ili druge poduzetničke djelatnosti ili u sklopu samostalne radnje svoga zanimanja.

III. Sklapanje ugovora o kupoprodaji

Pravilno popunjen i putem internetske trgovine www.buvu.hr dostavljena narudžba kupca, obvezan je prijedlog za sklapanje ugovora o kupoprodaji s prodavateljem, dok je kupac svojim prijedlogom za sklapanje ugovora o kupoprodaji vezan u razdoblju od 21 dana od slanja narudžbe.

Prodavatelj će neposredno nakon zaprimanja narudžbe u smislu čl. 1827. st. 1. Građanskog zakonika poslati kupcu potvrdu putem e-maila na e-mail adresu koju je isti naveo u narudžbi, naime, ta potvrda nije prihvaćanje prijedloga za sklapanje ugovora o kupoprodaji. Ugovor o kupoprodaji smatrat će se sklopljenim prihvaćanjem prijedloga za sklapanje ugovora o kupoprodaji od strane prodavatelja, dok se za prihvaćanje smatra dostava robe od strane prodavatelja kupcu ili izričito prihvaćanje prijedloga za sklapanje ugovora o kupoprodaji od strane prodavatelja putem e-maila ili telefona.
Potrošač ima pravu narudžbu otkazati, odnosno povući svoj prijedlog za sklapanje ugovora o kupoprodaji bez bilo kakvih sankcija sve do trenutka slanja robe. Tu činjenicu potrošač je obvezan prodavatelju javiti putem e-maila ili telefonski.

U slučaju da kupac želi otkazati narudžbu robe koja je specijalno za njega po dogovoru bila naručena, određena je naknada za otkazivanje u iznosu od 50 % nabavne cijene robe.

Ugovor o kupoprodaji se sklapa na hrvatskom jeziku. Ugovor o kupoprodaji se nakon sklapanja pohranjuje samo na prijeko potrebno vrijeme za rješavanje istog, te se u tom vremenu temeljem pisanog zahtjeva potrošača može staviti na raspolaganje. Mijenjati narudžbu i ispravljati greške moguće je sve do trenutka isporuke robe.

IV. Odustajanje potrošača od ugovora prema čl. 1829. st. 1. Građanskog zakonika

Potrošač ima pravo odustati od ugovora bez navođenja razloga u roku od 14 dana od dana preuzimanja robe (kada je predmet ugovora nekoliko vrsta robe ili dostava nekoliko dijelova, od dana primitka zadnje isporuke robe; kada je predmet ugovora redovna ponovljena isporuka robe od dana preuzimanja prve dostave robe).

Za svrhe ostvarivanja prava na odustajanje od ugovora potrošač o svom odustajanju od ugovora o kupoprodaji mora obavijestiti prodavatelja, tvrtku Postershop s.r.o. sa sjedištem u Pragu 4, Pujmanové 17, Prag 4, poštanski broj 140 00, MB: 24259896, u pismu dostavljenom na adresu Postershop.cz, Na Košince 106/3, Prag 8 - Libeň, 180 00 ili e-mail: eshop@buvu.hr u obliku jednostranog pravnog postupka (npr. pismom poslanim putem pružatelja poštanskih usluga, faksom ili e-mailom). Potrošač može koristiti priloženi obrazac za odustajanje od ugovora, ali to nije njegova dužnost. Za ispunjenje roka za odustajanje od ovog ugovora dovoljno je poslati odustajanje od ugovora prije isteka odgovarajućeg roka.

Ukoliko potrošač od ugovora za kupoprodaju odustane, bit će mu bez nepotrebne odgode, najkasnije do 14 dana od dana kada prodavatelju dođe obavijest o odustajanju od ugovora za kupoprodaju, vraćena sva novčana sredstva koja je od potrošača zaprimio, uključujući troškove za dostavu (izuzev dodatnih troškova nastalih uslijed odabranog načina dostave koji je drukčiji od najjeftinijeg načina standardne dostave koji nudi prodavatelj). Za povratak novčanih sredstava prodavatelj koristi isti način plaćanja koji je potrošač koristio prilikom izvorne transakcije, ako potrošač nije izričito drukčije dogovorio. Ni u kom slučaju potrošaču ne nastaju nikakvi drugi troškovi. Novčana sredstva prodavatelj će vratiti tek nakon dostave vraćene robe ili ako potrošač dokaže da je robu vratio nazad, ovisi što će biti prije. Robu bez nepotrebne odgode, najkasnije do 14 dana od dana kada dođe do odustajanja od ugovora za kupoprodaju, potrošač mora istu dostaviti nazad na adresu Packeta International s.r.o – HR post, ID - 93847903, Poštanska 9, Velika Gorica, 10410, dok potrošač snosi izravne troškove u svezi povratka robe. Rok se smatra održanim ako potrošač pošalje robu prodavatelju prije isteka 14 dana. Potrošač odgovara jedino za smanjenje vrijednosti uslijed drukčijeg načina rukovanja s robom nego je neophodno s robom rukovati u odnosu na prirodu robe, uključujući funkciju.

Potrošač u skladu s čl. 1837. Građanskog zakonika ne može od ugovora odustati:

 • a) o pružanju usluga ako su ispunjene s njegovim prethodnim izričitim pristankom prije isteka roka za odustajanje od ugovora te ako je prodavatelj prije sklapanja ugovora potrošača obavijestio da u tom slučaju nema pravo na odustajanje od ugovora,
 • b) o isporuci robe ili usluga, čija cijena ovisi o kolebanjima na financijskom tržištu izvan kontrole poduzetnika i do čega može doći tijekom razdoblja za odustajanje od ugovora,
 • c) o dostavi alkoholnih pića koja se mogu isporučiti tek nakon trideset dana te njihova cijena ovisi o kolebanjima na financijskom tržištu izvan kontrole poduzetnika,
 • d) o isporuci robe koja je promijenjena po želji kupca ili za njegovu osobu,
 • e) o isporuci robe koja podliježe brzom kvarenju, kao i robe koja je nakon dostave nepovratno pomiješana s drugom robom,
 • f) o popravku ili održavanju izvršenom na mjestu koje je potrošač odredio na njegov zahtjev; naime, to ne vrijedi u slučaju kasnijeg vršenja drugih popravaka koji nisu traženi ili isporuke drugih rezervnih dijelova koji nisu traženi,
 • g) o isporuci robe u zatvorenom omotu koju je potrošač iz omota izvadio te ju zbog higijenskih razloga nije moguće vratiti,
 • h) o isporuci zvučnih ili video zapisa ili programa računala, ako je oštetio njihov izvorni omot,
 • i) o isporuci novina, periodičnog tiska ili časopisa,
 • j) o smještaju, prijevozu, prehrani ili korištenju slobodnog vremena, ako poduzetnik te usluge pruža u određenom roku,
 • k) sklapanog na temelju javne dražbe prema zakonu koji uređuje javnu dražbu, ili
 • l) o isporuci digitalnog sadržaja, ako nije isporučen na materijalnom nosaču te je isporučen s prethodnim izričitim pristankom potrošača prije isteka roka za odustajanje od ugovora te ako je poduzetnik prije sklapanja ugovora potrošača obavijestio da u tom slučaju nema pravo na odustajanje od ugovora.

Odustati od ugovora bez navođenja razloga nije moguće, ako je roba djelomično potrošena ili na bilo koji drugi način mijenjana kupcem. Od ugovora također nije moguće odustati kod robe, čija priroda to isključuje, posebice zbog higijenskih razloga. Ukoliko vraćena roba nije potpuna, ako je oštećena ili vidljivo pohabana, prodavatelj može primijeniti naknadu štete. U cilju odustajanja od ugovora kod robe prilagođene po želji kupca smatraju se ovi proizvodi:

- uokvirene slike, posteri (znači da je kupac odabrao boju i vrstu okvira).

Prilikom slanja robe kod koje se primjenjuje odustajanje od ugovora glede zakonskih propisa, kupac je dužan poslati robu natrag na takav način koji će spriječiti daljnje oštećenje stvari. Kupac je obvezan robu zapakirati (prema uvjetima poslovanja svoga pružatelja dostave) na takav način koji će spriječiti daljnje oštećenje robe.

Prodavatelj zadržava pravo odbiti preuzimanje pošiljke koju je kupac poslao natrag prodavatelju, ako je prilikom dostave prodavatelju uočljivo oštećena, potrgana i sl. U tom slučaju kupac mora pošiljku reklamirati kod prijevoznog poduzeća putem kojega je paket slao. Konačna odluka na koji način pošiljku poslati natrag prodavatelju ovisi o kupcu.

V. Odustajanje kupca od ugovora koji nije potrošač

U slučaju kupca koji nije potrošač, od ugovora nije moguće odustati.

VI. Prijevoz

Troškovi poštarine i pakiranja koje je kupac u narudžbi odabrao snosi kupac, te se ti troškovi određuju trenutnim cjenikom prodavatelja koji je na internetskim stranicama www.buvu.hr.

Kupac je obvezan prije preuzimanja pošiljke provjeriti da li pošiljka nije oštećena. U slučaju bilo kojeg vidljivog oštećenja pošiljke kupac je obvezan pošiljku odbiti preuzeti i bez odgode, najkasnije do 24 sata prodavatelja obavijestiti putem e-maila na eshop@buvu.hr, isti će pošiljku sam o vlastitom trošku reklamirati kod usluge prijevoza. Ukoliko kupac preuzme robu u paketu koji izgleda da nije oštećen te dodatno utvrdi da je jedan dio robe ili sva roba oštećena, obvezan je o tome obavijestiti prodavatelja putem e-maila na eshop@buvu.hr, a to najkasnije do 24 sata od preuzimanja pošiljke. Kupac je također obvezan reklamirati pošiljku kod usluge prijevoza i kod prijevoznika učiniti reklamacijski postupak (ova činjenica proistječe iz uvjeta poslovanja prijevoznika). Prodavatelj će u tom slučaju pružiti potpunu suradnju s rješavanjem reklamacije.

VII. Uvjeti plaćanja

 • Pouzeće - novac za robu kupac plaća tek prilikom preuzimanja robe dostavljaču pošiljke (kuriru) ili na pošti.
 • Kreditne kartice - nakon izrade narudžbe (prijedloga za sklapanje ugovora o kupoprodaji) kupac je preusmjeren na siguran sustav za online plaćanje banke, gdje kupac unese potrebne podatke o plaćanju. Ovaj način plaćanja kupoprodajne cijene smatra se kao akontacija na prodajnu cijenu. Naši djelatnici nemaju pristup podacima o Vašoj kartici, sve je samo u rukama banke.

VIII. Primjena prava zbog pogrešnog izvršenja

Prava i obveze glede prava zbog pogrešnog izvršenja uređuju se odgovarajućim obvezujućim zakonskim propisima, prvenstveno odredbama čl. 1914. do 1925., čl. 2099. do 2117. i čl. 2161. do 2174. Građanskog zakonika Republike Češke.

Pravo kupca zbog pogrešnog izvršenja predstavlja nedostatak koji stvar ima prilikom prijelaza rizika od štete na kupca, čak i ako se pokaže kasnije. Kupac ima pravo i na kasniji nedostatak koji je prodavatelj prouzročio kršenjem svoje dužnosti.

Ako je pogrešno izvršenje značajnim kršenjem ugovora, kupac ima pravo na:

 • a) otklanjanje nedostatka isporukom nove stvari bez nedostatka ili isporukom stvari koja nedostaje,
 • b) otklanjanje nedostatka popravkom stvari,
 • c) odgovarajući popust od nabavne cijene ili
 • d) odustati od ugovora.

Kupac će obavijestiti prodavatelja koje pravo je odabrao u slučaju prijave nedostatka, ili bez nepotrebne odgode nakon prijave nedostatka. Navedeni izbor kupac ne može mijenjati bez suglasnosti prodavatelja; to ne vrijedi ako je kupac tražio popravaka kvara koji se pokazao nepopravljiv. Ukoliko prodavatelj nedostatke ne otkloni u primjerenom roku ili ako kupca obavijesti, da nedostatke neće otkloniti, kupac može umjesto toga zahtijevati odgovarajući popust od nabavne cijene ili od ugovora odustati.

Ako kupac svoje pravo ne odabere na vrijeme, ima prava kao u slučaju neznačajnog kršenja ugovora.

Ako pogrešno izvršenje nije bitno kršenje ugovora, kupac ima pravo na otklanjanje greške ili na primjereni popust od nabavne cijene.

Dok kupac ne primjeni pravo na popust od nabavne cijene ili ne odustane od ugovora, prodavatelj mu može isporučiti to što nedostaje ili otkloniti nedostatak. Druge nedostatke prodavatelj može otkloniti prema opciji koju odabere, popravkom stvari ili isporukom nove stvari; opcija ne smije kupcu prouzročiti neprimjerene troškove.

Ukoliko prodavatelj nedostatak na stvari ne otkloni na vrijeme ili nedostatak na stvari ne prihvati otkloniti, kupac može zahtijevati popust od nabavne cijene ili od ugovora odustati. Navedeni izbor kupac ne može mijenjati bez suglasnosti prodavatelja.

Kupac ne može od ugovora odustati ni zahtijevati isporuku nove stvari, ukoliko stvar ne može vratiti u takvom stanju u kojem je preuzeo. To ne vrijedi,

 • a) ako je došlo do izmjene stanja uslijed provjere u cilju pronalaženja nedostatka na stvari,
 • b) ako je kupac stvar koristio prije nego je nedostatak utvrdio,
 • c) ako kupac nije nanio nemogućnost povratka stvari u nepromijenjenom stanju postupkom ili propustom, ili
 • d) ako je kupac stvar prodao još prije pronalaska nedostatka, ako je istu potrošio, ili promijenio tijekom uobičajenog korištenja; ako se to dogodilo samo djelomično, kupac će vratiti prodavatelju to što je vratiti moguće i dati prodavatelju naknadu do iznosa u kojem je imao korist od uporabe stvari.

Ukoliko kupac nedostatak na stvari nije prijavio pravodobno, izgubit će pravo na odustajanje od ugovora.

Prava na nedostatke primjenjuju se kod prodavatelja na ovim adresama:

Za dostavu robe: Packeta International s.r.o – HR post, ID - 93847903, Poštanska 9, Velika Gorica, 10410

Prilikom slanja robe kod koje se primjenjuje nedostatak na stvari, kupac je dužan poslati robu natrag na takav način koji će spriječiti daljnje oštećenje stvari. Kupac je obvezan robu zapakirati (prema uvjetima poslovanja svoga pružatelja dostave) na takav način koji će spriječiti daljnje oštećenje robe.

Prodavatelj zadržava pravo odbiti preuzimanje pošiljke koju je kupac poslao natrag prodavatelju, ako je prilikom dostave prodavatelju uočljivo oštećena, potrgana i sl. U tom slučaju kupac mora pošiljku reklamirati kod prijevoznog poduzeća putem kojega je paket slao. Konačna odluka na koji način pošiljku poslati natrag prodavatelju ovisi o kupcu.

IX. Prava zbog pogrešnog izvršenja i jamstvo kvalitete u slučaju kupca koji je potrošač

Prodavatelj odgovara kupcu koji je potrošač da roba prilikom preuzimanja nema nikakve nedostatke, prodavatelj prvenstveno odgovara kupcu da u trenutku kada je kupac stvar preuzeo,

 • a) stvar ima osobine koje su stranke sporazumjele, ukoliko sporazum ne postoji, ima takve osobine koje je prodavatelj ili proizvođač opisao ili koje kupac očekuje s obzirom na narav robe i temeljem oglašavanja,
 • b) stvar je pogodna u svrhu koju za njezinu uporabu prodavatelj navodi ili u koju se stvar ovakve vrste najčešće koristi,
 • c) stvar odgovara kvaliteti ili izvedbi prema dogovorenom uzorku ili predlošku, ukoliko su kvaliteta ili izvedba namijenjeni prema dogovorenom uzorku ili predlošku,
 • d) stvar je u odgovarajućoj količini, mjeri ili težini te
 • e) stvar odgovara zahtjevima zakonskih propisa.

Kupac može primijeniti pravo na nedostatak do 24 mjeseca od preuzimanja robe.

Ukoliko stvar nema gore navedena svojstva, kupac može zahtijevati i dostavu nove stvari bez nedostatka, ako to glede naravi nedostatka nje neprimjereno, ali ako se nedostatak odnosi samo na dijelove stvari, kupac može zahtijevati samo izmjenu tog dijela; ako to nije moguće, može odustati od ugovora. Naime, ako je to glede naravi nedostatka neprimjereno, posebice ako se nedostatak neposredno može otkloniti, kupac ima pravo na besplatno otklanjanje nedostatka.

Pravo na dostavu nove stvari ili zamjenu jednog dijela kupac ima i u slučaju kada je nedostatak moguće otkloniti, ukoliko stvar ne može normalno koristiti zbog ponavljanja nedostatka i nakon popravka ili zbog većeg broja nedostataka. U tom slučaju kupac ima pravo od ugovora odustati.

Ako kupac od ugovora ne odustane ili ne primjeni pravo na dostavu nove stvari bez nedostataka, zamjenu jednog dijela ili popravaka stvari, može zahtíjevati odgovarajući popust. Kupac ima pravo na odgovarajući popust i u slučaju da novu stvar nije moguće dostaviti bez nedostataka, zamijeniti jedan dio ili popraviti stvar, također i ukoliko se ispravka ne riješi u odgovarajućem roku ili ako bi rješavanje ispravke uzrokovalo znatne poteškoće.

Prava na nedostatke primjenjuju se kod prodavatelja na osim adresama:

Za dostavu robe: Packeta International s.r.o – HR post, ID - 93847903, Poštanska 9, Velika Gorica, 10410

Ako to kupac zahtijeva, prodavatelj mu mora u pisanom obliku potvrditi u kojem opsegu i koje vrijeme traju njegove obveze u slučaju pogrešnog izvršenja. Ako to ne sprječava narav stvari, potvrdu je moguće zamijeniti dokazom o kupnji stvari na kojem će biti navedeni podaci.
Ukoliko kupac primjeni pravo zbog pogrešnog izvršenja, prodavatelj mu mora u pisanom obliku potvrditi kada je pravo primjeno, kao i obavljanje popravka i vrijeme trajanja istog.

Prilikom slanja robe kod koje se primjenjuje pravo zbog pogrešnog izvršenja, kupac je dužan robu poslati natrag na odgovarajući način, tako da ne dođe do daljnjeg oštećenja stvari. Kupac je obvezan robu zapakirati (prema uvjetima poslovanja svoga pružatelja dostave) na takav način koji će spriječiti daljnje oštećenje robe.

Prodavatelj zadržava pravo odbiti preuzimanje pošiljke koju je kupac poslao natrag prodavatelju, ako je prilikom dostave prodavatelju uočljivo oštećena, potrgana i sl. U tom slučaju kupac mora pošiljku reklamirati kod prijevoznog poduzeća putem kojega je paket slao. Konačna odluka na koji način pošiljku poslati natrag prodavatelju ovisi o kupcu.

Ako je proizvod foto tapeta izvađena iz svoga izvornog pakiranja, sa njime je rukovano, stavljen na zid ili drugu površinu, njegova reklamacija više nije moguća. U trenutku skidanja naljepnice sa površine, njezina reklamacija više nije moguća. Kod oba slučaja to je specifična roba. Stoga preporučamo prije vlastitog nanošenja proizvod pažljivo provjeriti, da li nije oštećen ili nema nedostatak tiska te sl.

X. Jamstvo za kvalitetu kada kupac nije potrošač

Prodavatelj kupcu koji nije potrošač ne pruža jamstvo za kvalitetu robe, ukoliko se to izričito između ugovornih strana ne dogovori. Odgovornost prodavatelja za nedostatke u tom slučaju uređeno je u Građanskom zakoniku.

XI. Cijene i valjanost ponude

Sve cijene izražene su s PDV-om koji vrijedi u trenutku slanja narudžbe. Ukoliko se PDV do sklapanja ugovora o kupoprodaji, event. do isporuke robe promijeni, kupac je s obzirom na vrstu odabranog načina plaćanja obvezan platiti doplatak nabavne cijene, event. prodavatelj je dužan kupcu odmah putem e-maila poslati poruku sa pozivom da ga obavijesti gdje se kupcu može poslati preplaćeni iznos nabavne cijene. Sve cijene robe uključujući akcijske vrijede do opoziva ili rasprodaje zaliha.

Kupac uzima na znanje da mogu nastati slučajevi kada ugovor između Prodavatelja i
Kupca neće biti zaključen, posebno u slučajevima kada je Kupac naručio robu za cijenu
neispravno objavljenu uslijed greške internog informacijskog sustava Prodavatelja, tada
Prodavatelj ima pravo od ugovora o kupnji odustati, a to i u slučaju da je Kupac dobio
email u kojem se potvrđuje njegova narudžba. Prodavatelj će u tom slučaju Kupca
obavijestiti o toj činjenici. Primjeri kada može doći do neispravno objavljene cijene
naročito su sljedeći:

 • cijena robe je na prvi pogled neispravna (npr. ne uzima u obzir nabavnu cijenu);
 • u cijeni robe je nekoliko znamenki više ili ih nekoliko nedostaje;
 • popust na robu je više od 50 %, ali roba nije u sastavu posebne marketinške kampanje ili u akciji sa rasprodajom koja je označena specijalnim simbolom.

U skladu sa zakonom o evidenciji prometa prodavatelj je obvezan kupcu izdati račun. Također je obvezan ostvareni prihod prijaviti online kod Porezne uprave, u slučaju tehničkog kvara najkasnije u roku od 48 sati.

XII. Popusti i kuponi za popust

Prodavatelj pruža razne vrste popusta (vjernosti, količinski, za preporuku poznanicima i slično). Svaki popust ima svoja pravila primjene.

Ukoliko se popust ili kupon za popust primjeni u suprotnosti s pravilima određenog popusta ili kupona za popust, prodavatelj ima pravo takvu primjenu popusta ili kupona za popust odbiti. U tom slučaju kupac će biti obaviješten te će mu biti ponuđena mogućnost završiti narudžbu bez tog popusta ili primjene kupona.

Pravila i uvjeti za primjenu određenog popusta naznačeni su izravno uz popust (formom informacija), ili je kod popusta naznačena poveznica na web stranice gdje su pravila popusta detaljno opisana. U slučaju da opis popusta nije jasan, vrijedi opis za primjenu od strane prodavatelja.

Svaki popust ili kupon moguće je primijeniti samo jednom, osim ako izričito nije navedeno drukčije. U slučaju višestruke primjene prodavatelj ima pravo taj popust ne prihvatiti.

Ukoliko popust primjeni kupac koji nije potrošač te to nisu kupljeni poklon bonovi, prodavatelj ima pravo tu primjenu popusta i kupone za popust ne prihvatiti.

U slučaju da je vrijednost poklon bona ili kupona za popust veća od vrijednosti cijele kupnje, razlika se na novi bon ili kupon ne prenosi i ne iskorištena suma se unazad ne plaća.

XIII. Zaštita osobnih podataka

Osobni podaci su sve informacije koje Vas kao kupca identificiraju ili temeljem kojih Vas možemo identificirati, te druge informacije koje o Vama govore.

Obrada osobnih podataka je bilo koja radnja s osobnim podacima koja se vrši preko ili bez automatiziranih postupaka, kao što je skupljanje, zapasivanje, raspoređivanje, strukturiranje, pohranjivanje, prilagođavanje ili mijenjanje, pregledavanje, uvid, uporaba, pristup putem prijenosa, širenje ili bilo koji drugi pristup, razvrstavanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili poništenje. Obradom se sasvim ili djelomično automatizira obrada osobnih podataka kupaca te je neautomatizirana samo ukoliko su osobni podaci sadržani u evidenciji ili će se u nju uključiti.

Kupac je osoba sa kojom imamo ili smo imali sklopljen ugovorni odnos o dostavi robe ili pružanju usluga, ili ako je ta osoba pokazala određeni interes za našu robu ili usluge.

1. OSNOVNA NAČELA

Tijekom obrade osobnih podataka ponašamo se u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679, Opća uredba o zaštiti osobnih podataka i drugim važećim zakonskim propisima. 

Osnovna pravila koja tijekom obrade osobnih podataka slijedimo su:

a) Zakonitost, korektnost i transparentnost

Vaše osobne podatke prema Vama obrađujemo korektno, na zakonski i transparentni način.

b) Ograničenje svrhe

Vaše osobne podatke prikupljamo isključivo za određene, izričito izrečene i legitimne svrhe te osobne podatke ne obrađujemo na način koji sa tim svrhama nije spojen.

c) Minimiziranje

Osobne podatke obrađujemo samo u primjerenom, relevantnom i ograničenom opsegu, a to u odnosu prema svrsi za koju osobne podatke obrađujemo.

d) Ograničenje pohrane

Vaše osobne podatke pohranjujemo u formi koja omogućuje Vašu identifikaciju ne dulje nego što je neophodno za te svrhe za koje osobne podatke obrađujemo.

e) Preciznost

Vodimo brigu da su osobni podaci koje obrađujemo točni te u slučaju potrebe je ažuriramo. Poduzimamo sve razumne mjere, kako bi se osobni podaci koji nisu točni, s obzirom na svrhe za koje je obrađujemo, neposredno izbrisali ili popravili.

f) Integritet i povjerljivost

Osiguravamo zaštitu Vaših osobnih podataka koje obrađujemo. Vaše osobne podatke obrađujemo na način koji će osigurati njihovu pravilnu sigurnost, uključujući zaštitu primjene tehničkih i organizacijskih mjera od neovlaštene ili nezakonite obrade te od neočekivanog gubitka, poništenja ili uništenja.

Osobne podatke naših kupaca obrađujemo za ove svrhe: 1) za uređivanje ugovora i ugovornih odnosa i 2) u marketinške i poslovne svrhe. Neki podaci koji se pod nekim okolnostima mogu identificirati s određenom fizičkom osobom i nadalje su proizvod korištenja tehnologije kolačića i web beacons.

2. OSOBNI PODACI ZA UREĐIVANJE UGOVORA I UGOVORNIH ODNOSA

Obrađujemo osobne podatke sadržane u ugovorima koje smo sklopili i osobne podatke koji proizlaze tijekom vršenja tih ugovora. To su posebice identifikacijski i kontaktni podaci, podaci o predmetu ugovora i podaci o tijeku ugovornog odnosa, uključujući poslovnu komunikaciju sa kupcem. Ugovorni odnos temelji i svaka narudžba robe putem naše e-trgovine.

Osobne podatke moramo obrađivati radi obveza iz ugovora i izvršenja prava te punjenja zakonskih obveza sa time povezanih (npr. vodstvo računovodstva i čuvanje knjigovodstvenih zapisa nakon zakonski utvrđenog roka).

Osobne podatke namijenjene za uređivanje ugovora i ugovornih odnosa dobivamo posebice od Vas, ali također mogu proizaći iz tijeka vršenja ugovornog odnosa (npr. informacije o dostavi naručene robe od dostavljača).

Ako za našu robu ili usluge plaćate kreditnom karticom, plaćanje se ostvaruje putem osiguranog sustava za online plaćanje vlasnika GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, Češka Republika, MB: 26046768. Naša tvrtka nema pristup osobnim podacima niti drugim podacima putem kojih dolazi do odobrenja platnog prometa.

Osobne podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko su prema zakonu značajni za vršenje predmetnog ugovornog odnosa, odnosno do isteka roka zastare, prekluzije, reklamacija, pohranjivanja i drugih sličnih rokova određenih zakonskim propisima ili sporazumima ugovornih strana.

3. MARKETINŠKI I POSLOVNI OSOBNI PODACI

Osobne podatke također obrađujemo za marketinške i poslovne svrhe, a to zato, kako bismo Vas obavijestili o našim ponudama i novitetima, najčešće u obliku slanja newslettera i drugih poslovnih obavijesti, kako bismo se kod naših kupaca i drugih osoba kod kojih je moguće predviđati interes, putem telefona, e-maila ili na drugi sličan način mogli informirati o interesu istih za našu ponudu. U iste svrhe osobne podatke obrađujemo i zbog toga da možemo personalizirati naše odnose s Vama radi uspostavljanja i vršenja ugovornog odnosa.

Osobne podatke obrađujemo kako bismo Vas kontaktirali s ponudama ili drugim poslovnim obavijestima samo ako postoji razumna pretpostavka da ste zainteresirani za našu ponudu, naročito ako ste naši kupci sada ili ste već ranije bili. Osobne podatke u svrsi personaliziranja obrađujemo samo ako ste s nama imali poslovni kontakt (u vidu kupnje robe, crpljenja usluga ili iskazanog interesa za kupnju robe ili crpljenje usluga).

Na vašu e-mail adresu možemo slati poslovne obavijesti samo ako ste nam kao kupac istu dali ili ako ste nam za korištenje vaše e-mail adrese za tu svrhu dali pristanak. Taj pristanak bilo kada možete otkazati, i to na način dolje opisani. U svakoj poslovnoj obavijesti dajemo jednostavnu mogućnost odbaciti daljnje dostavljanje poslovnih obavijesti u obliku elektronske odjave.

Zbog toga obrađujemo sljedeće vrste osobnih podataka:

a) identifikacijske i kontaktne osobne podatke (ime i prezime, poštanska adresa, e-mail adresa, telefonski broj i sl.)

b) Vaši osobni podaci profila u odnosu na našu suradnju (npr. povijest i tijek poslovnih odnosa, predmet kupnje, predmet potražnje)

c) podaci koji omogućuju personalizirati komuniciranje s Vama.

Naime, kao marketinški i poslovni nikada se neće obrađivati osobni podaci koji govore o Vašem rasnom ili etničkom podrijetlu, političkom mišljenju, vjeroispovijesti ili filozofskom uvjerenju ili članstvu u sindikatima, genetski osobni podaci, biometrijski osobni podaci te podaci o Vašem zdravstvenom stanju, seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji.

Izvor marketinških i poslovnih osobnih podataka za nas su naši ugovorni odnosi s Vama i kada se na nas obraćate (putem online obrazaca ili društvenih mreža, telefonom i sl.).

Što se tiče pravne osnove za obradu Vaših osobnih podataka, naš su legitimni interes za korištenje podataka u marketinške i poslovne svrhe radi održavanja i razvoja poslovnih kontakata i poslovnih aktivnosti. Imate mogućnost uložiti primjedbe glede obrade Vaših osobnih podataka u marketinške i poslovne svrhe. Ukoliko te primjedbe za korištenje osobnih podataka u svrhu slanja poslovnih obavijesti ili drugih oblika izravnog marketinga uložite, bez daljnjeg ćemo zaustaviti daljnju obradu u te svrhe. Ukoliko uložite primjedbe glede Vaših osobnih podataka u svezi personaliziranja odnosa s Vama, na temelju razloga za primjedbe procijenit ćemo, da li na našoj strani ne postoje ozbiljni opravdani razlozi za nastavak obrade osobnih podataka koji nadmašuju vaše interese ili prava i slobodu te ćemo Vas obavijestiti da li ćemo primjedbe zadovoljiti. U slučaju da iste ne možemo zadovoljiti, obavijestit ćemo Vas zbog kojih razloga. Kako možete uložiti primjedbu opisano je dolje u nastavku.

Osobne podatke u svrsi Vašeg kontakta s našom ponudom ili drugim poslovnim obavijestima obrađujemo tako dugo sve dok se može razumno predviđati Vaš interes za našu ponudu, ukoliko ranije ne uložite primjedbu protiv iste obrade. Osobne podatke u svrsi personaliziranja odnosa obrađujemo 10 godina od dana zadnjeg poslovnog kontakta s Vama.

4. COOKIES, WEB BEACONS

Na našim web stranicama www.buvu.hr koristimo tehnologiju cookies, znači pohranjivanje određenih tekstualnih datoteka internetskog preglednika u Vašem računalu, tako se prilikom ponovne posjete web stranica podaci opet šalju našem web serveru. Cookies služe za personaliziranje postavljanja web stranica i za poboljšanje korisničkog doživljaja, uključujući ponašanje korisničkih prethodnih opcija. Cookies se mogu koristiti i za prilagođavanje reklame i praćenje posjećivanja web stranica.

Također je moguće koristiti tehnologiju web beacons, a to na našim web stranicama, i u dostavljenim e-mail porukama. Web beacons su mali grafički elementi koji se skidaju sa našeg web servera u svrsi praćenja čitljivosti e-mail poruka, odnosno posjećivanja web stranica i za ponašanje korisnika na njima te glede optimizacije elektronskih usluga za korisnike.

Personaliziranje namještanja i praćenje posjećivanja web stranica, prilagođavanje reklame, praćenje interesa za naše obavijesti predstavljaju naše ovlaštene interese u svezi poboljšanja usluga koje Vam pružamo. Međutim, ako ne želite da prema Vama koristimo kolačiće i web beacons, to možete spriječiti deaktiviranjem funkcije pohranjivanja kolačića u Vašem računalu, odnosno slanje zahtjeva za preuzimanje web beacons, a to provedbom odgovarajućeg postavljanja na Vašem web pregledniku. Osobne podatke dobivene preko kolačića i web beacons ne koristimo za Vašu identifikaciju. 

Ove web stranice koriste funkcije Google Analytics integrirane s oglasima u Prikazivačkoj mreži i implementiraju funkcije remarketing, pregledi prikaza u Prikazivačkoj mreži Google te demografske preglede i preglede interesa Google Analytics.

Od primjene funkcija Google Analytics za oglase u Prikazivačkoj mreži možete se odjaviti putem Postavljanje prikaza te u tom dijelu isto tako personalizirati prikaze Prikazivačke mreže Google. Web stranica www.buvu.hr prikuplja kolačiće, ako iste informacije ne želite dijeliti sa stranicama  www.buvu.hr, tada u svom pretraživaču možete zabraniti prikupljanje kolačića

5. PREDAJA OSOBNIH PODATAKA

Vaši osobni podaci za nas su naravno povjerljivi. Osim slučajeva opisanih u sljedećim točkama osobne podatke ne predajemo nikakvim trećim osobama. S osobnim podacima nikako ne poslujemo.

Osobne podatke možete predati subjektima koji za nas vrše obadu osobnih podataka ili koji nam pružaju usluge, čiji je neophodan dio objavljivanje osobnih podataka. To su posebice subjekti koji nam pružaju knjigovodstvene usluge, porezno savjetovanje, usluge informativnih tehnologija, usluge baze podataka ili npr. pravne usluge. Primatelji ne obrađuju osobne podatke samostalno, ali samo prema našim uputama. Snosimo odgovornost za to, da sa njihove strane neće doći do zlouporabe osobnih podataka koji su im otkriveni te da su s njima dogovorene obveze integriteta i povjerljivosti osobnih podataka te druge obveze o kojima treba pregovarati u skladu s važećim zakonodavstvom.

Osobne podatke ovlašteni su proslijediti trećim osobama i ako se s tim izričito slažete, pod uvjetima vašeg pristanka. Odobren pristanak bilo kada možete povući.

Vaši osobni podaci mogu se predati trećim osobama, ako je to neophodno za ispunjavanje zakonske obveze ili ako je to potrebno od prirode stvari, naročito za ispunjavanje ugovornog odnosa u kojem ste strana (npr. predaja neophodnih osobnih podataka prijevoznicima u svrhu isporuke kupljene robe ili vlasnicima platnih sustava u cilju plaćanja nabavne cijene).

Vaše osobne podatke čuvamo i ne predajemo je u druge zemlje.

6. PRAVA NAŠIH KUPACA

Pravo na informacije

Imate pravo od nas tražiti i dobiti potvrdu da li Vaše osobne podatke obrađujemo ili nipošto. U pozitivnom slučaju imate pravo na pristup vašim obrađenim osobnim podacima i informacijama o detaljima obrade te izvorima osobnih podataka. Ako ste nam osobne podatke pružili na temelju vašeg pristanka ili u svezi ispunjavanja ugovornih obveza te ako se radi o osobnim podacima koji se automatizirano obrađuju, imate pravo dobiti je u strukturiranom, standardno korištenom i strojno čitljivom formatu.

Pravo na popravak, brisanje i ograničenje obrade podataka

Imate pravo da Vaše netočne osobne podatke bez nepotrebne odgode ispravimo, uključujući dopunjavanje nepotpunih osobnih podataka. Također imate pravo zahtijevati da izbrišemo Vaše osobne podatke ako nemamo dostatan zakonski razlog za obradu istih (npr. u slučaju da ste uložili primjedbu protiv obrade osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga). Ako tako učinite, umjesto brisanja osobnih podataka ograničit ćemo samo njihovu obradu, tj. osobni podaci bit će samo pohranjeni te se na drugi način bez Vašeg pristanka neće obrađivati.

Pravo podnijeti prigovore

Imate pravo bilo kada uložiti primjedbu protiv obrade Vaših osobnih podataka za svrhe izravnog marketinga, tako da se osobni podaci u toj svrsi dalje neće obrađivati. Ukoliko uložite primjedbe protiv obrade Vaših osobnih podataka u drugim slučajevima, kada osobne podatke obrađujemo na temelju naših ovlaštenih interesa, najprije ćemo procijeniti da li na našoj strani ne postoje ozbiljni opravdani razlozi za nastavak obrade osobnih podataka koji nadmašuju vaše interese ili prava i slobodu te ćemo Vas obavijestiti da li ćemo primjedbe zadovoljiti ili je zadovoljiti ne možemo te zašto.

Sva prava ovlašteni ste primijeniti u bilo kojem obliku koji će na jasan način prenijeti sadržaj Vašeg zahtjeva, obavijesti ili prigovora, posebice u elektronskom obliku na eshop@buvu.hr . Ako od nas zatražite da poduzmemo određenu mjeru, pružit ćemo vam informacije o poduzetim mjerama, a to bez nepotrebne odgode najkasnije do jednog mjeseca od dostave zahtjeva. Određeni rok u nužnim slučajevima moguće je produljiti za čak dva mjeseca, o čemu ćete na vrijeme biti obaviješteni.

 

Pouka o pravu pristupa osobnim podacima. Imam pravo zatražiti Obrađivača, eventualno izravno Administratora o pružanju informacija o obradi Mojih osobnih podataka koji će vam bez nepotrebne odgode biti predani. Sadržajem informacije uvijek će biti obavijest o (i) svrsi obrade Mojih osobnih podataka, (ii) osobnih podataka, eventualno kategorijama osobnih podataka koji su predmet obrade, uključujući sve dostupne informacije o izvoru istih, (iii) prirodi automatizirane obrade u svezi korištenja istog za odlučivanje, ako su na temelju te obrade izvođene radnje ili odluke u čijem je sadržaju intervencija u moja prava i ovlaštene interese, te (iv) primatelju, eventualno kategorijama primatelja. Za pružanje informacije je Administrator, eventualno za administratora ovlašten je Obrađivač zatražiti primjerenu nadoknadu koja neće prelazi troškove potrebne za pružanje informacija.

Pouka o daljnjim pravima. Ukoliko utvrdim ili ako ću sumnjati, da Administrator ili Obrađivač vrši obradu Mojih osobnih podataka suprotno zaštiti privatnog i osobnog života ili suprotno zakona, posebice ako su Moji osobni podaci netočni s obzirom na svrhu njihove obrade, tada (i) od Administratora ili Obrađivača mogu zatražiti objašnjenje, ili (ii) zatražiti da Administrator ili Obrađivač otkloni takvo prouzročeno stanje. Posebice se može raditi o blokiranju, vršenju ispravke, dopuni ili poništenju Mojih osobnih podataka. Ako se utvrdi da je moj zahtjev opravdan, Administrator ili Obrađivač neposredno će pogrešno stanje otkloniti. Ukoliko Administrator ili Obrađivač zahtjevu ne udovolje, mogu se obratiti Uredu za zaštitu osobnih podataka.

Poduka o pravima prema Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti fizičkih osoba u svezi obrade osobnih podataka te o slobodnom kretanju istih podataka i o ukidanju smjernice 95/46/ES (opća uredba o zaštiti osobnih podataka) – ova Uredba br. 2016/679 dalje samo kao „General Data Protection Regulation“ ili samo kao „GDPR“.

Potvrđujem da sam bio/la podučen/a o mojim pravima u svezi s obradom Mojih osobnih podataka, a to u skladu s odredbama članka 13, 15-22 i 34 GDPR.

Ako smatrate da ste pogođeni u svezi vaših prava glede načina obrade osobnih podataka, možete podnijeti prigovor Uredu za zaštitu osobnih podataka – vidjeti www.uoou.cz.

XIV. Završni sporazumi

Narudžba potrošača se nakon dostave prodavatelju kao prijedlog za sklapanje ugovora o kupoprodaji pohrani u cilju njezinog izvršenja i druge evidencije. Pojedini tehnički koraci za sklapanje ugovora potrošaču s jasne od vlastitog procesa narudžbe. Kupac ima mogućnost utvrđivati i ispravljati nedostatke nastale tijekom unošenja podataka prije dostave narudžbe. Troškovi komunikacijskih sredstava na daljinu (telefon, internet itd.) za ostvarivanje same narudžbe snosi kupac. Ovi uvjetima poslovanja omogućuju potrošaču pohranu i reprodukciju istih.

XV. Druga prava i obveze ugovornih strana

Kupac stječe vlasništvo nad robom u trenutku plaćanja cijele kupovne cijene robe. Prodavatelj nije u odnosu prema kupcu vezan nikakvim kodeksima ponašanja u smislu odredbe čl. 1826. st. 1. slovo e) Građanskog zakonika. Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova iz ugovora o kupnji moguće je riješiti putem platforme za online rješavanje sporova pri EU https://ec.europa.eu/.

Prodavatelj je ovlašten prodavati robu na temelju obrtnice. Kontrolu o obrtu u sklopu svoga djelovanja obavlja pripadajući obrtnički registar. Nadgledanje iznad područja zaštite osobnih podataka vrši Ured za zaštitu osobnih podataka. Češka poslovna Inspekcija u ograničenom opsegu između ostalog vrši i nadzor nad poštivanjem Zakona br. 634/1992 Zb., o zaštiti potrošača, pročišćen i tekst propisa. Kupac ovime na sebe preuzima opasnost promjene okolnosti u smislu čl. 1765. st. 2. Građanskog zakonika.


Roba je dodana u košaricu