Prijavi se

Upravljanje računom

Popust za prvu kupovinu na Buvu.hr 4 € *

* Popust možete primijeniti na narudžbe vrijednosti 30 € i više
 
 

Načela obrade i uvjeti zaštite osobnih podataka

NAČELA OBRADE I UVJETI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA


Ova načela uređuju na koji način obrađivati osobne podatke naših kupaca i zainteresiranih za naše usluge i proizvode.

Osobni podaci su sve informacije koje Vas kao kupca identificiraju ili temeljem kojih Vas možemo identificirati, te druge informacije koje o Vama govore.

Obrada osobnih podataka je bilo koja radnja s osobnim podacima koja se vrši preko ili bez automatiziranih postupaka, kao što je skupljanje, zapasivanje, raspoređivanje, strukturiranje, pohranjivanje, prilagođavanje ili mijenjanje, pregledavanje, uvid, uporaba, pristup putem prijenosa, širenje ili bilo koji drugi pristup, razvrstavanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili poništenje. Obradom se sasvim ili djelomično automatizira obrada osobnih podataka kupaca i neautomatizirana sam ako su osobni podaci sadržani u evidenciji ili će se u nju uključiti.

Kupac je osoba sa kojom imamo ili smo imali sklopljen ugovorni odnos o dostavi robe ili pružanju usluga, ili ako je ta osoba pokazala određeni interes za našu robu ili usluge.


OSNOVNA NAČELA

Tijekom obrade osobnih podataka ponašamo se u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679, opća uredba o zaštiti osobnih podataka.  

 

Osnovna pravila koja tijekom obrade osobnih podataka slijedimo su:

 

1) Zakonitost, korektnost i transparentnost

Vaše osobne podatke prema Vama obrađujemo korektno, na zakonski i transparentni način.

2) Ograničenje svrhe

Vaše osobne podatke prikupljamo isključivo za određene, izričito izrečene i legitimne svrhe te osobne podatke ne obrađujemo na način koji sa tim svrhama nije spojen.

3) Minimiziranje

Osobne podatke obrađujemo samo u primjerenom, relevantnom i ograničenom opsegu, a to u odnosu prema svrsi za koju osobne podatke obrađujemo.

4) Ograničenje pohrane

Vaše osobne podatke pohranjujemo u formi koja omogućuje Vašu identifikaciju ne dulje nego što je neophodno za te svrhe za koje osobne podatke obrađujemo.

5) Preciznost

Vodimo brigu da su osobni podaci koje obrađujemo točni te u slučaju potrebe je ažuriramo. Poduzimamo sve razumne mjere, kako bi se osobni podaci koji nisu točni, s obzirom na svrhe za koje je obrađujemo, neposredno izbrisali ili popravili.

6) Integritet i povjerljivost

Osiguravamo zaštitu Vaših osobnih podataka koje obrađujemo. Vaše osobne podatke obrađujemo na način koji će osigurati njihovu pravilnu sigurnost, uključujući zaštitu primjene tehničkih i organizacijskih mjera od neovlaštene ili nezakonite obrade te od neočekivanog gubitka, poništenja ili uništenja.

Osobne podatke naših kupaca obrađujemo za ove svrhe: 1) za uređivanje ugovora i ugovornih odnosa i 2) u marketinške i poslovne svrhe. Neki podaci koji se pod nekim okolnostima mogu identificirati s određenom fizičkom osobom i nadalje su proizvod korištenja tehnologije kolačića i web beacons.


OSOBNI PODACI ZA UREĐIVANJE UGOVORA I UGOVORNIH ODNOSA

Obrađujemo osobne podatke sadržane u ugovorima koje smo sklopili i osobne podatke koji proizlaze tijekom vršenja tih ugovora. To su posebice identifikacijski i kontaktni podaci, podaci o predmetu ugovora i podaci o tijeku ugovornog odnosa, uključujući poslovnu komunikaciju sa kupcem. Ugovorni odnos temelji i svaka narudžba robe putem naše e-trgovine.

Osobne podatke moramo obrađivati radi obveza iz ugovora i izvršenja prava te punjenja zakonskih obveza sa time povezanih (npr. vodstvo računovodstva i čuvanje knjigovodstvenih zapisa nakon zakonski utvrđenog roka).

Osobne podatke namijenjene za uređivanje ugovora i ugovornih odnosa dobivamo posebice od Vas, ali također mogu proizaći iz tijeka vršenja ugovornog odnosa (npr. informacije o dostavi naručene robe od prijevoznika).

Ako za našu robu ili usluge plaćate kreditnom karticom, plaćanje se ostvaruje putem osiguranog sustava za online plaćanje vlasnika GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, Češka Republika, MB: 26046768. godine. Tvrtka je upisana u Trgovački registar koji se vodi kod Županijskoga suda u Češkim Budejovicama, ozn. spisa C/11030. Naša tvrtka nema pristup osobnim podacima niti drugim podacima putem kojih dolazi do odobrenja platnog prometa.

Osobne podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko su prema zakonu značajni za vršenje predmetnog ugovornog odnosa, odnosno do isteka roka zastare, prekluzije, reklamacija, pohranjivanja i drugih sličnih rokova određenih zakonskim propisima ili sporazumima ugovornih strana.


MARKETINŠKI I POSLOVNI OSOBNI PODACI

Osobne podatke također obrađujemo za marketinške i poslovne svrhe, a to zato, kako bismo Vas obavijestili o našim ponudama i novitetima, najčešće u obliku slanja newslettera i drugih poslovnih obavijesti, kako bismo se kod naših kupaca i drugih osoba kod kojih je moguće predviđati interes, putem telefona, e-maila ili na drugi sličan način mogli informirati o interesu istih za našu ponudu. U iste svrhe osobne podatke obrađujemo i zbog toga da možemo personalizirati naše odnose s Vama radi uspostavljanja i vršenja ugovornog odnosa.

Osobne podatke obrađujemo kako bismo Vas kontaktirali s ponudama ili drugim poslovnim obavijestima samo ako postoji razumna pretpostavka da ste zainteresirani za našu ponudu, naročito ako ste naši kupci sada ili ste već ranije bili. Osobne podatke u svrsi personaliziranja obrađujemo samo ako ste s nama imali poslovni kontakt (u vidu kupnje robe, crpljenja usluga ili iskazanog interesa za kupnju robe ili crpljenje usluga).

Na vašu e-mail adresu možemo slati poslovne obavijesti samo ako ste nam kao kupac istu dali ili ako ste nam za korištenje vaše e-mail adrese za tu svrhu dali pristanak. Taj pristanak bilo kada možete otkazati, i to na način dolje opisani. U svakoj poslovnoj obavijesti dajemo jednostavnu mogućnost odbaciti daljnje dostavljanje poslovnih obavijesti u obliku elektronske odjave.

Zbog toga obrađujemo sljedeće vrste osobnih podataka:

1) identifikacijske i kontaktne osobne podatke (ime i prezime, poštanska adresa, e-mail adresa, telefonski broj i sl.)

2) Vaši osobni podaci profila u odnosu na našu suradnju (npr. povijest i tijek poslovnih odnosa, predmet kupnje, predmet potražnje)

3) podaci koji omogućuju personalizirati komuniciranje s Vama.

Naime, kao marketinški i poslovni nikada se neće obrađivati osobni podaci koji govore o Vašem rasnom ili etničkom podrijetlu, političkom mišljenju, vjeroispovijesti ili filozofskom uvjerenju ili članstvu u sindikatima, genetski osobni podaci, biometrijski osobni podaci te podaci o Vašem zdravstvenom stanju, seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji.

Izvor marketinških i poslovnih osobnih podataka za nas su naši ugovorni odnosi s Vama i kada se na nas obraćate (putem online obrazaca ili društvenih mreža, telefonom i sl.).

Što se tiče pravne osnove za obradu Vaših osobnih podataka, naš su legitimni interes za korištenje podataka u marketinške i poslovne svrhe radi održavanja i razvoja poslovnih kontakata i poslovnih aktivnosti. Imate mogućnost uložiti primjedbe glede obrade Vaših osobnih podataka u marketinške i poslovne svrhe. Ukoliko te primjedbe za korištenje osobnih podataka u svrhu slanja poslovnih obavijesti ili drugih oblika izravnog marketinga uložite, bez daljnjeg ćemo zaustaviti daljnju obradu u te svrhe. Ukoliko uložite primjedbe glede Vaših osobnih podataka u svezi personaliziranja odnosa s Vama, na temelju razloga za primjedbe procijenit ćemo, da li na našoj strani ne postoje ozbiljni opravdani razlozi za nastavak obrade osobnih podataka koji nadmašuju vaše interese ili prava i slobodu te ćemo Vas obavijestiti da li ćemo primjedbe zadovoljiti. U slučaju da iste ne možemo zadovoljiti, obavijestit ćemo Vas zbog kojih razloga. Kako možete uložiti primjedbu opisano je dolje u nastavku.

Osobne podatke u svrsi Vašeg kontakta s našom ponudom ili drugim poslovnim obavijestima obrađujemo tako dugo sve dok se može razumno predviđati Vaš interes za našu ponudu, ukoliko ranije ne uložite primjedbu protiv iste obrade. Osobne podatke u svrsi personaliziranja odnosa obrađujemo 10 godina od dana zadnjeg poslovnog kontakta s Vama.


KOLAČIĆI, WEB BEACONS

Na našim web stranicama www.buvu.hr koristimo tehnologiju kolačića, znači pohranjivanje određenih tekstualnih datoteka internetskog preglednika u Vašem računalu, tako se prilikom ponovne posjete web stranica podaci opet šalju našem web serveru. Kolačići služe za personaliziranje postavljanja web stranica i za poboljšanje korisničkog doživljaja, uključujući ponašanje korisničkih prethodnih opcija. Kolačići se mogu koristiti i za prilagođavanje reklame i praćenje posjećivanja web stranica.

Također je moguće koristiti tehnologiju web beacons, a to na našim web stranicama, i u dostavljenim e-mail porukama. Web beacons su mali grafički elementi koji se skidaju sa našeg web servera u svrsi praćenja čitljivosti e-mail poruka, odnosno posjećivanja web stranica i za ponašanje korisnika na njima te glede optimizacije elektronskih usluga za korisnike.

Personaliziranje namještanja i praćenje posjećivanja web stranica, prilagođavanje reklame, praćenje interesa za naše obavijesti predstavljaju naše ovlaštene interese u svezi poboljšanja usluga koje Vam pružamo. Međutim, ako ne želite da prema Vama koristimo kolačiće i web beacons, to možete spriječiti deaktiviranjem funkcije pohranjivanja kolačića u Vašem računalu, odnosno slanje zahtjeva za preuzimanje web beacons, a to provedbom odgovarajućeg postavljanja na Vašem web pregledniku. Osobne podatke dobivene preko kolačića i web beacons ne koristimo za Vašu identifikaciju.  

Ove web stranice koriste funkcije Google Analytics integrirane s oglasima u Prikazivačkoj mreži i implementiraju funkcije remarketing, pregledi prikaza u Prikazivačkoj mreži Google te demografske preglede i preglede interesa Google Analytics.

Od primjene funkcija Google Analytics za oglase u Prikazivačkoj mreži možete se odjaviti putem Postavljanje prikaza te u tom dijelu isto tako personalizirati prikaze Prikazivačke mreže Google. Web stranica www.buvu.hr prikuplja kolačiće, ako iste informacije ne želite dijeliti sa stranicama  www.buvu.hr , tada u svom pretraživaču možete zabraniti prikupljanje kolačića.


PREDAJA OSOBNIH PODATAKA

Vaši osobni podaci za nas su naravno povjerljivi. Osim slučajeva opisanih u sljedećim točkama osobne podatke ne predajemo nikakvim trećim osobama. S osobnim podacima nikako ne poslujemo.

Osobne podatke možete predati subjektima koji za nas vrše obadu osobnih podataka ili koji nam pružaju usluge, čiji je neophodan dio objavljivanje osobnih podataka. To su posebice subjekti koji nam pružaju knjigovodstvene usluge, porezno savjetovanje, usluge informativnih tehnologija, usluge baze podataka ili npr. pravne usluge. Primatelji ne obrađuju osobne podatke samostalno, ali samo prema našim uputama. Snosimo odgovornost za to, da sa njihove strane neće doći do zlouporabe osobnih podataka koji su im otkriveni te da su s njima dogovorene obveze integriteta i povjerljivosti osobnih podataka te druge obveze o kojima treba pregovarati u skladu s važećim zakonodavstvom.

Osobne podatke ovlašteni su proslijediti trećim osobama i ako se s tim izričito slažete, pod uvjetima vašeg pristanka. Odobren pristanak bilo kada možete povući.

Vaši osobni podaci mogu se predati trećim osobama i ako je to neophodno za ispunjavanje zakonske obveze ili ako je to potrebno od prirode stvari, naročito za ispunjavanje ugovornog odnosa u kojem ste strana (npr. predaja neophodnih osobnih podataka prijevoznicima u svrhu isporuke kupljene robe ili vlasnicima platnih sustava u cilju plaćanja kupoprodajne cijene).

Vaše osobne podatke čuvamo i ne predajemo je u druge zemlje.

 

PRAVA NAŠIH KUPACA

1) Pravo na informacije

Imate pravo od nas tražiti i dobiti potvrdu da li Vaše osobne podatke obrađujemo ili nipošto. U pozitivnom slučaju imate pravo na pristup vašim obrađenim osobnim podacima i informacijama o detaljima obrade te izvorima osobnih podataka. Ako ste nam osobne podatke pružili na temelju vašeg pristanka ili u svezi ispunjavanja ugovornih obveza te ako se radi o osobnim podacima koji se automatizirano obrađuju, imate pravo dobiti je u strukturiranom, standardno korištenom i strojno čitljivom formatu.

2) Pravo na popravak, brisanje i ograničenje obrade podataka

Imate pravo da Vaše netočne osobne podatke bez nepotrebne odgode ispravimo, uključujući dopunjavanje nepotpunih osobnih podataka. Također imate pravo zahtijevati da izbrišemo Vaše osobne podatke ako nemamo dostatan zakonski razlog za obradu istih (npr. u slučaju da ste uložili primjedbu protiv obrade osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga). Ako tako učinite, umjesto brisanja osobnih podataka ograničit ćemo samo njihovu obradu, tj. osobni podaci bit će samo pohranjeni te se na drugi način bez Vašeg pristanka neće obrađivati.

3) Pravo podnijeti prigovore

Imate pravo bilo kada uložiti primjedbu protiv obrade Vaših osobnih podataka za svrhe izravnog marketinga, tako da se osobni podaci u toj svrsi dalje neće obrađivati. Ukoliko uložite primjedbe protiv obrade Vaših osobnih podataka u drugim slučajevima, kada osobne podatke obrađujemo na temelju naših ovlaštenih interesa, najprije ćemo procijeniti da li na našoj strani ne postoje ozbiljni opravdani razlozi za nastavak obrade osobnih podataka koji nadmašuju vaše interese ili prava i slobodu te ćemo Vas obavijestiti da li ćemo primjedbe zadovoljiti ili je zadovoljiti ne možemo te zašto.

Sva prava ovlašteni ste primijeniti u bilo kojem obliku koji će na jasan način prenijeti sadržaj Vašeg zahtjeva, obavijesti ili prigovora, posebice u elektronskom obliku na eshop@buvu.hr. Ako od nas zatražite da poduzmemo određenu mjeru, pružit ćemo vam informacije o poduzetim mjerama, a to bez nepotrebne odgode najkasnije do jednog mjeseca od dostave zahtjeva. Određeni rok u nužnim slučajevima moguće je produljiti za čak dva mjeseca, o čemu ćete na vrijeme biti obaviješteni.

Poduka o pravu pristupa osobnim podacima. Imam pravo zatražiti Obrađivača, eventualno izravno Administratora o pružanju informacija o obradi Mojih osobnih podataka koji će vam bez nepotrebne odgode biti predani. Sadržajem informacije uvijek će biti obavijest o (i) svrsi obrade Mojih osobnih podataka, (ii) osobnih podataka, eventualno kategorijama osobnih podataka koji su predmet obrade, uključujući sve dostupne informacije o izvoru istih, (iii) prirodi automatizirane obrade u svezi korištenja istog za odlučivanje, ako su na temelju te obrade izvođene radnje ili odluke u čijem je sadržaju intervencija u moja prava i ovlaštene interese, te (iv) primatelju, eventualno kategorijama primatelja. Za pružanje informacije je Administrator, eventualno za administratora ovlašten je Obrađivač zatražiti primjerenu nadoknadu koja neće prelazi troškove potrebne za pružanje informacija.
Poduka o daljnjim pravima. Ukoliko utvrdim ili ako ću sumnjati, da Administrator ili Obrađivač vrši obradu Mojih osobnih podataka suprotno zaštiti privatnog i osobnog života ili suprotno zakona, posebice ako su Moji osobni podaci netočni s obzirom na svrhu njihove obrade, tada (i) od Administratora ili Obrađivača mogu zatražiti objašnjenje, ili (ii) zatražiti da Administrator ili Obrađivač otkloni takvo prouzročeno stanje. Posebice se može raditi o blokiranju, vršenju ispravke, dopuni ili poništenju Mojih osobnih podataka. Ako se utvrdi da je moj zahtjev opravdan, Administrator ili Obrađivač neposredno će pogrešno stanje otkloniti. Ukoliko Administrator ili Obrađivač zahtjevu ne udovolje, mogu se obratiti Uredu za zaštitu osobnih podataka.

Poduka o pravima prema Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti fizičkih osoba u svezi obrade osobnih podataka te o slobodnom kretanju istih podataka i o ukidanju smjernice 95/46/ES (opća uredba o zaštiti osobnih podataka) – ova Uredba br. 2016/679 dalje samo kao „General Data Protection Regulation“ ili samo kao „GDPR“.
Potvrđujem da sam bio/la podučen/a o mojim pravima u svezi s obradom Mojih osobnih podataka, a to u skladu s odredbama članka 13, 15-22 i 34 GDPR.

Ako smatrate da ste pogođeni u svezi vaših prava glede načina obrade osobnih podataka, možete podnijeti prigovor Uredu za zaštitu osobnih podataka – vidjeti www.uoou.cz.

 

Ova načela obrade i uvjeti zaštite osobnih podataka su valjani i učinkoviti od 25. 5. 2018. godine.


Roba je dodana u košaricu